Send Inquiry

Какво е "Мониторинг на състоянието"?

Ако оборудването можеше да "каже" точно кога е времето за смяна на филтър или кога има нужда от незабавен ремонт, това би спестило много грижи на собствениците му и би осигурило максималната му производителност. Мониторингът на състоянието (МС) е новата услуга на "Елтрак България", която предствлява ефективен начин да "чувате" по-отблизо това, което машините могат да ви "кажат" за собственото си състояние. Благодарение на него получавате ценна информация за случващото се вътре в тях и можете да ги поддържате в добро "здраве". Използването на съчетание от елементи на МС - включително електронни данни, инспекции, анализ на флуидите и на условията на работната площадка - ви помага точно да проследявате нуждата от евентуални ремонти. Крайната цел на МС е да помогне да се планират престоите за поддръжка в зависимост от действителното състояние на оборудването, вместо във вид на фиксиран график. Така наречената "Поддръжка, базирана на състоянието" помага за постигане на максимална производителност и експлоатация на машините през целия им жизнен цикъл при възможно най-ниски разходи за обслужване, независимо от условията и вида на работата.


Ползи от МС:

Икономическа изгода: спомага за намаляване на разходите по обслужване, оперативните разходи и тези, свързани с притежанието. Удължава интервалите на обслужване, когато условията на работа позволяват това.

Готовност на работа: спомага планирането на престоите, съобразявайки ги с производствените нужди.

Устойчиво развитие: намалява нуждата от подмяна на части, флуиди и труд.

Гъвкавост: възможност за стартиране с малък брой елементи на МС и постепенно добавяне на други.

Лесна реализация: възможност за приложение на елементите на МС от клиента след обучение от страна на "Елтрак" или за сключване на Договор за обслужване, с който "Елтрак" поема грижата за всичко.

Елементи на МС

Анализ на флуиди SOS

Редовното вземане на проби от флуиди и техният анализ чрез SOS дава подробна информация не само за състоянието на маслото и на охлаждащата течност, но също и за износването на компонентите.

Инспекции

Инспекциите са най-основната форма на МС. Те се извършват лесно и са много ефективни при установяване на потенциални проблеми с оборудването.

Информация от електронното оборудване

Оборудването Cat генерира голямо количество полезна информация, за улавянето на която се прилага дистанционен мониторинг и иновативни технологии като например Product Link с безжично предаване на данни и ръчно сваляни VIMS данни.

История на оборудването

Историята на оборудването включва всички сервизни протоколи и препоръки за поддръжка, инспекция и ремонт. Със събирането и анализирането на тази информация се откриват дългосрочните тенденции в работата на оборудването и възможностите за подобряване на практиките по обслужване и поддръжка.

Условия на работната площадка

Инструментът, използван за анализ на тези условия, се нарича "Консултант по операциите и поддръжката на работната площадка" (SOMA). Тази информация се използва за усъвършенстване на оперативните практики и е полезна при установяване на продължителността на живота на компонентите при различни работни ситуации.