Send Inquiry

Когенерация от индустриален биогаз

Водата, използвана при технологичния процес за производство на храни, напитки и етанол от селскостопански култури, може да бъде събирана и третирана като отпадна. При последващото й анаеробно разграждане се създава биогаз, съдържащ различни количества метан и въглероден диоксид. Метанът може да бъде оползотворен за получаването на електроенергия чрез генератори с газобутални двигатели.

Основното приложение на този вид производство на енергия е:

•    при предприятията за производство на храни и напитки;
•    в химическата индустрия и други производства с интензивно използване
     на топлинна енергия.

Хранително-вкусовата промишленост е в уникална позиция от гледна точка на генерирането на енергия от отпадните продукти. Така се намаляват оперативните разходи, постига се екологичен ефект върху околната среда и се създава бариера пред повишаването на цените на енергията. Колкото по-свежа е изходната суровина, толкова по-големи количества газ може да бъдат получени. Застояването й засилва нейната киселинност, което убива или възпрепятства развитието на декомпозиращите я микроорганизми. В идеалния случай нивото й на pH трябва да е между 6,8 и 8.

Характерно за системите за производство на биогаз е, че значително намаляват патогенните микроорганизми и бактерии в изходната суровина. За пълното им елиминиране обаче може да се наложи допълнителна топлинна обработка.

Генераторите с газобутални двигатели на Caterpillar, работещи на биогаз, са с мощност от 50 до 4300 kW.