Send Inquiry

Когенерация от сметищен газ

Покритите с почва сметища произвеждат голямо количество метан и въглеводородни газове, вследствие на биологичния разпад на органичната материя. Отделящият се метан в атмосферата като парников газ има 21 пъти по-затоплящо действие от СО2.

Чрез когенерацията с газгенератори сметищният газ се преобразува от екологично вреден отпадъчен продукт в ценен източник на енергия. За целта газовите двигатели изгарят уловения метан, събран чрез специална инсталация. Стандартно неговото количеството в сметищния газ е 50%, като останалите 50% са въглеводородни газове и много малко органични съставки. Процесът на разлагане на органичната материя в сметището продължава от 15 до 25 години, като от един тон отпадък се генерира приблизително 150-200 Nm3 сметищен газ за целият период на разпадане

Схема за когенерация от сметищен газ: