Send Inquiry

Когенерация при оранжериите

Непрекъснато повишаващите се цени на електроенергията, таксите на електроразпределителните дружества и необходимостта от топлинна енергия за оранжериите насочват компаниите към търсене на решение за намаляване на енергийните разходи. Чрез когенерацията:

1. Топлинната енергия от двигателя се използва за отопление.
2. Въглеродният диоксид от изгорелите газове служи за наторяване и спомага за растежа на растенията в оранжерията.
3. За осигуряването на необходимата електроенергия за поддържането на инсталацията също не е необходимо ползването на външен източник.

Пречистването на изгорелите газове от двигателя и отделянето на на въглероден диоксид в тях се извършва чрез катализираща система тип Selective Catalytic Reduction (SCR). Така газов двигател с мощност от 2 MW отделя 240 кг/част/хектар CO2, което е достатъчно за наторяването на 4 хектара оранжерийна площ.

За отопление може да се използва получената топла вода, съхранена в специални изолирани буферни резервоари и разпределена през метални тръби из цялата оранжерия, като необходимата температура се поддържа постоянно. Неоползотворената от оранжерията електрическа енергия може да бъде изкупена от местното електроразпределително дружество.

Когенерацията при оранжериите е съставена от различни модули. Всички те са управлявани от прецизен контролер, който регулира получаваната електроенерия, отделяната топлина и процеса на концентрация на въглероден диоксид.