Send Inquiry

Багер-товарачи

По-долу е представено употребяваното оборудване, което "Елтрак България" има в наличност. Добрите ни взаимоотношения с европейските дилъри гарантират, че ще доставим при добри условия и без прикрити дефекти и всяка машина, от която се нуждаете и с която не разполагаме в момента.

Налично оборудване

 Снимка

Модел

Сериен номер на машината

Година на производствоМоточасовеМестонахождение 

 Сертификация

428Е DPH01648 2010 3910 София