Send Inquiry

Когенерация

Стандартно ефективността на генераторите за производство на ток без използване на топлинната енергия достига до 39-43%. Новите модули за утилизация на топлината на двигателя и изгорелите газове и предаването є към топлопреносната мрежа на клиента обаче повишават тези стойности до 90%. Този процес на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се нарича когенерация. Топлинната енергия може да бъде използвана за отопляване, охлаждане или и за двете (тригенерация).

При проектите за когенерация често предпочитани са газовите генератори заради тяхната икономичност. Тези системи са доказали ефективността си при обекти с висок разход на електроенергия (хотели, болници, бизнес-центрове, индустриални предприятия), при такива с почти изравнена консумация на електрическа и топлинна енергия (химични, циментови заводи и тези за производство на храни) и там, където приоритет е оползотворяването на топлинната енергия (оранжерии, топлофикации). Все по-развиваща се област от когенерацията е и т.нар. микрогенерация (маломерни “домашни” инсталации), използвана от фамилни сгради.

Газобуталните двигатели на Caterpillar могат да работят и с алтернативни на природния газ горива – биогаз, минен и коксов газ, газ от пречиствателни станции за отпадни води, сметищен газ и др.

Благоприятното европейско законодателство, стимулиращо създаването на високоефективни централи, които намаляват нивото на вредни емисии в атмосферата, също превръща когенерацията в предпочитана алтернатива. Факт е, че в България едни от най-успешните топлофикационни дружества отдавна са преминали към такова комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. То е особено ефективно в летните месеци, когато позволява осигуряването на топла вода, без да се задвижват газови турбини, чиято ефективност при малки топлинни товари е много по-ниска, а атмосферното замърсяване - значително по-високо.

Когенерацията с газобутални двигатели Caterpillar се отличава с:

  • Над 84% ефективност на газовите генератори;
  • Икономичния разход на гориво;
  • Сравнително ниската си първоначална инвестиция и бързата й възвращаемост;
  • Надеждността на Cat двигателите, изпитана в милиони часове експлоатация (в много случаи първият им основен ремонт се налага чак след 8-10 години работа);
  • Възможността за производство на топла вода с температура на външния кръг до 110°C или за производство на пара;
  • Ниските и предвидими експлоатационни разходи за поддръжка (цените на “Елтрак България” за обслужване на газовите двигатели са едни от най-ниските в сектора);
  • Съответствието с всички европейски и международни стандарти за емисии на изгорелите газове;
  • Възможността за ползване на удължена гаранция.

Към тези предимства оторизираният дилър на Caterpillar за страната – “Елтрак България” ЕООД, добавя и професионална консултация, кратък срок за изпълнение на проектите, като съвместимостта на всички компоненти позволява и опростена инсталация, гаранционно и извънгаранционно обслужване на доставените когенерационни системи, съвременно оборудвана ремонтна база по стандартите на Caterpillar и наличие на мобилни сервизни екипи, покриващи територията на цялата страна.