Send Inquiry

Стара Загора 6000
бул. „Новозагорско шосе“ 2-ри километър
телефон:  042 280080 
мобилен: 0894 668031
факс:        042 280082
Еmail:     pdragnev@eltrakbulgaria.com