Send Inquiry

Дискови каналокопатели

Дисковият циркуляр прорязва канали в бетон, асфалт и твърда скалиста почва при полагане на кабели и тръби. Стандартни за всички модели са хидравличното странично изместване и контролът на дълбочината на рязане. Това позволява използването на циркуляра в близост до бордюри, стени и други препятствия и свежда до минимум нуждата от препозициониране на машината. Взаимозаменяемите режещи зъби са лесни за обслужване, а материалът се отвежда вляво и вдясно от отклоняващите плочи.
Снимка

Дискови каналокопатели

МоделШирочина
(мм)
Дълбочина на рязане
(мм)
Каталог
SW345В, 76 мм
239D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP 80 450 Сваляне на каталог
  SW360В, 76 мм
272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP 80 600 Сваляне на каталог
  SW360B, 152 мм 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP 160 600 Сваляне на каталог
  SW360B, 203 мм 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP 200 600 Сваляне на каталог
  SW460B, 80 мм 272D2 XHP, 297D2 XHP, 299D2 XHP 80 600 Сваляне на каталог
  SW460B, 160 мм 272D2 XHP, 297D2 XHP, 299D2 XHP 160 600 Сваляне на каталог
  SW460B, 200 мм 272D2 XHP, 297D2 XHP, 299D2 XHP 200 600 Сваляне на каталог