Send Inquiry

Пътни фрези

Пътната фреза е хидравлично задвижван въртящ се барабан със зъби, който отстранява слой асфалт или бетон преди нанасяне на ново покритие. Използва се и за ремонт на пътища и настилки в ограничени пространства, както и в близост до стени и други препятствия на работната площадка. Фрезова с постоянна дълбочина (самонивелиране) от 150 до 250 мм и широчина от 350 до 1200 мм.

Пътни фрези

МоделШирочина на рязане
(мм)
Дълбочина на рязяне
(мм)
Каталог
PC104В 216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2,
297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
350 150 Сваляне на каталог
PC205В* 216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2,
297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
450 150 Сваляне на каталог
PC305В* 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2,
297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
450 170 Сваляне на каталог
PC306В* 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2,
297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP
600 170 Сваляне на каталог
PC306B XD*
272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP 600 250 Сваляне на каталог
PC408B* 272D2 XHP, 297D2 XHP, 299D2 XHP 750 170 Сваляне на каталог
PC310B* 246D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP 1000 130 Сваляне на каталог
PC310B XD* 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 1000 220 Сваляне на каталог
PC412B* 272D2 XHP, 297D2 XHP, 299D2 XHP 1200 130 Сваляне на каталог

*Съоръжението може да се монтира само на машини, оборудвани с хидросистема с повишен хидравличен поток (High Flow).