Send Inquiry

Гребки

ЗА РАЗРУШАВАНЕ И СОРТИРАНЕ

Снимка

Гребки

МоделОбем
(куб. метра)
Широчина на
отвора
(мм)

Каталог

  G320 324D, 325D, 329D, 330D, 336D 0,9 2265 Сваляне на каталог
  G330 325D, 329D, 330D, 336D 1,0 2270 Сваляне на каталог

ДВУЧЕЛЮСТНИ ГРЕБКИ

Снимка

Гребки

МоделОбем
(куб. метра)
Широчина на
отвора
(мм)

Каталог

  G315B 320D, 321D 0,55-0,6 2000 Сваляне на каталог
  G320B 320D, 321D, 324D, 325D, 329D 0,75-0,8 2200 Сваляне на каталог

МНОГОЧЕЛЮСТНИ ГРЕБКИ

Снимка

Гребки

МоделОбем
(куб. метра)
Широчина на
отвора
(мм)

Каталог

  GSH15B 320D, 321D 0,4-0,8 2190-2640 Сваляне на каталог
  GSH20B 320D, 321D, 324D, 325D, 329D 0,6-1,0 2320-2860 Сваляне на каталог
  GSH22B 324D, 325D, 329D, 330D, 336D 0,6-1,25 2320-2940 Сваляне на каталог
  GSM50 330D, 336D 1,0-2,0 2750-3320 Сваляне на каталог