Send Inquiry

Газови генератори Caterpillar

Елтрак България предлага газови генератори CAT, 3-фазни, 50 Hz, за постоянно захранване. Когенераторните системи се използват за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. В сравнение с традиционното производство на електроенергия, при когенерацията отделената топлина се използва за задоволяване на нуждите на потребителите и от отопление и се реализира по-висока ефективност на използване на горивото. Газовите генератори CAT са оборудвани с газови двигатели CAT и алтернатори CAT. Елтрак България осигурява доставка, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване на генераторите CATERPILLAR.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Когенерация                                                                Когенерация от отпадни води

Когенерация при оранжериите                                Когенерация от индустриален биогаз

Когенерация от нискокалоричен газ                       Когенерация от селскостопански биогаз

Когенерация от сметищен газ

Модел

 Постоянно захранване (kVA)

Постоянно захранване
(kWe)
Когенерация
(kVA)

Когенерация
(kWe)

Каталог
G3406NA 156 125 - - Сваляне на каталог
G3406TA 200 160 - - Сваляне на каталог
G3412TA 350 280 - - Сваляне на каталог
G3412CLE 450 360 - - Сваляне на каталог
G3516B 1356 1085 - - Сваляне на каталог
G3516B 1431 1145 - - Сваляне на каталог
G3516C 1944 1555 - - Сваляне на каталог
G3516C 1986 1589 - - Сваляне на каталог
G3520C 2438 1950 - - Сваляне на каталог
CG132-8 - - 500 400 Сваляне на каталог
CG132-12 - - 750 600 Сваляне на каталог
CG132-16 - - 1000 800 Сваляне на каталог
G3516B - - 1380 1105 Сваляне на каталог
G3516B - - 1456 1165 Сваляне на каталог
CG170-12 - - 1500 1200 Сваляне на каталог
CG170-16 - - 1950 1560 Сваляне на каталог
G3516E - - 2000 1600 Сваляне на каталог
CG170-20 - - 2500 2000 Сваляне на каталог
G3520C - - 2500 2000 Сваляне на каталог
G3520E - - 2500 2000 Сваляне на каталог
CG260-12 - - 4166 3333 Сваляне на каталог
CG260-16 - - 5375 4300 Сваляне на каталог