Send Inquiry

Наклонени сита

Наклонените сита Sandvik са идеални за пресяване на натрошени скали, както и на пясък и чакъл за производство на инертни материали за бетон и асфалт, пътна основа, основи на сгради и железопътен баласт.

Модел

Работно тегло (t)

Макс. размер на входящия материал
(mm)
Производителност
(mtph)

Каталог

QA335
26.5
200 mm до 400
Сваляне на каталог
QA441
31.7 200 mm до 600 Сваляне на каталог
QA442 56.9 200 mm до 600 Сваляне на каталог
QA451
37.9 200 mm до 600 Сваляне на каталог
QA452
36.2 200 mm до 600 Сваляне на каталог