Send Inquiry

Дизелови артикулиращи вишки

На работната площадка дните се измерват в призводителност. Вашата производителност.

Модел

Товароподемност на платформата

- без ограничение в обсега (кг)

Работна височина
(м)

Работен обсег (м)

Каталог
340АJ
230 12,33
6,71 Сваляне на каталог
450AJ
249,50 15,77
8,27 Сваляне на каталог
520AJ
250 18
10,65 Сваляне на каталог
600A 230 20,42
12,72 Сваляне на каталог
600АN Narrow 230 20,42 12,72 Сваляне на каталог
600AJ 230 20,46 12,75 Сваляне на каталог
740AJ 230 24,55 16,45 Сваляне на каталог
800AJ 230 26,38 16,45 Сваляне на каталог
800A 230 26,38 16,80 Сваляне на каталог
1250AJP 230/450 с ограничение в обсега 40,30 19,90 Сваляне на каталог
1500AJP 270/450 с ограничение в обсега 48,15 23,55 Сваляне на каталог