Send Inquiry

Дизелови телескопични вишки

Вишките JLG с телескопична стрела ви позиционират на правилното място за работа, като същевременно ви осигуряват височината и товароподемността, от които се нуждаете.

Серия

Товароподемност - ограничение в обсега (кг)

Товароподемност - без ограничение в обсега (кг)Работна височина
(м)

Работен обсег (м)

Каталог
400SC New - Верижни
450
270 14,05
10,65 Сваляне на каталог
460SJC New - Верижни 450 270 15,88 12,65 Сваляне на каталог
400S - Колесни
450 270 16,09 12,72 Сваляне на каталог
460SJ - Колесни 450 270 16,09 12,72 Сваляне на каталог
600SC New - Верижни
455 270 20,11 15,97 Сваляне на каталог
660SJC New - Верижни 340 250 21,99 18,04 Сваляне на каталог
600S New - Колесни
455 270 20,19 15,74 Сваляне на каталог
660SJ New - Колесни 340 250 22,02 17,95 Сваляне на каталог
800S - Колесни
- 226 26,38 22,29 Сваляне на каталог
860SJ - Колесни - 230 28,21 23,51 Сваляне на каталог
1200SJP - Колесни
450 230 38,73
23,51 Сваляне на каталог
1350SJP - Колесни 450 230 43,30 25,03 Сваляне на каталог
1500SJ - Колесни 450 230 47,72 25,03 Сваляне на каталог
1850SJ - Колесни 454 230 58,56 25,03 Сваляне на каталог