Send Inquiry

Пресевни системи

Мобилните сита Sandvik са икономически изгоден и гъвкав начин за пресяване на материал на вашия производствен обект. Широката гама от мобилно оборудване Sandvik за пресяване осигурява отлична производителност в по-малки обекти за производство на инертни материали, по-големи кариери и в минни приложения.