Send Inquiry

Трошачни системи

Мобилните трошачки Sandvik са монтирани на верижно шаси машини за раздробяване на скали, които могат лесно да се преместват 

на и между производствените обекти. Те се използват широко в производството на инертни материали, рециклиране и в минни дейности.