Send Inquiry

Работни съоръжения САТ

Работните съоръжения Caterpillar разширяват значително областите на приложение на всяка CAT машина и са създадени за постигането на максимална ефективност и производителност в работата. Тяхното разнообразие е значително, а качеството им - съобразено с безкомпромисните CAT стандарти.