Send Inquiry

Филтри Саt

Постоянната употреба на висококачествени филтри поддържа чистотата в системите, намалява износването на компонентите и оперативните разходи. Филтрите Cat са проектирани да гарантират най-висока ефективност.


Заявете консумативи за техническо обслужване с отстъпка онлайн на http://b2b.eltrakbulgarai.com.

 

Замърсяването на горивната система може да причини сериозни проблеми при всеки дизелов двигател.

Начини за контрол на замърсяването на горивната система

• За максимална защита изберете филтър, който е ефективен. Вижте микронния рейтинг, поне 4 микрона или по-малък, Бета рейтинг, разбере какво е приемливо и какво не.

• Не се подвеждайте от двусмислените системи за класифициране на филтри. Фокусирайте се върху характеристиките на продукта, структурната цялост и последователността на качеството.
• Купете гориво от надежден доставчик. Качеството на горивото и чистотата варират от един доставчик до друг, затова се уверете, че купувате от някой, на когото имате доверие.
• Управлявайте съхранението и прехвърлянето на маслото. За да предпазите от замърсяване периодично изтичайте и промивайте всички контейнери за съхранение, включително танкери и стационарни резервоари. Инсталирайте подходящите изсмукващи вентили във всички резервоари, за да улавят прах или вода, навлизаща в изтичане и свиване при термичните промени.

• Включете вашите оператори. Операторите играят ключова роля за намаляване на замърсяването на горивната система. В началото на всяка смяна те трябва да извършат бърза визуална проверка.
• Замърсяващите вещества често нахлуват в двигателя, докато се обслужват. За да се сведе до минимум замърсяването, свързано със сервиза, техниците трябва да бъдат обучавани да използват правилни процеси на поддръжка и ремонт.