Send Inquiry

Булдозери

По-долу е представено употребяваното оборудване, което "Елтрак България" има в наличност. Добрите ни взаимоотношения с европейските дилъри гарантират, че ще доставим при добри условия и без прикрити дефекти и всяка машина, от която се нуждаете и с която не разполагаме в момента.

Налично оборудване

СнимкаМодел

Сериен номер на машината

Година на производствоМоточасовеМестонахождение Сертификация
D5H 8RC01370 1987 21300 София -
D6M 4JN01990 2000 16019 София -
D6N XL DJA00881 2008 6069

Бургас

-

D6N XL GB600356 2016 4734 Стара Загора