Изпрати Запитване

Права за ползване

Този уебсайт е собственост на „Елтрак България” ЕООД. Цялото съдържание на сайта е предмет на авторското право на „Елтрак България” ЕООД с всички запазени права и законови последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на „Елтрак България” ЕООД.

©2012. CAT, CATERPILLAR, тяхното лого, „Caterpillar Yellow” и търговското оформление POWER EDGE, както и фирмената и продуктова идентичност на Caterpillar, използвани тук, са запазени търговски марки на Caterpillar и не могат да се използват без позволение.