Изпрати Запитване

Подемно-транспортна техника

Карите CAT са продукт на подразделението CAT Lift Trucks - с традиции в сектора от 1933 г. В заводите му в Хюстън - Америка, Сагамихара – Япония, и Далиан - Китай, се произвеждат над 56 000 машини годишно. Карите CAT включват мотокари (дизелови и газови), електрокари и складова техника (ръчни и елекрически транспалетни колички, стакери, ордер пикъри, влекачи и ричтраци).

Видеоматериал CAT Lift Trucks.