Изпрати Запитване

Видове обслужване

Превантивното обслужване е базирано на различни програми за цялостен преглед на оборудването и на технически анализ, както и на отделни програми за проверка на хидравликата, ходовата част и др.

Договорите за поддръжка на гаранционното и следгаранционно обслужване са на 3 нива:

• Инспекция+ – включва годишен преглед, частите за поддръжка, S.O.S (изследване на флуидите на машината в специални лаборатории за определяне на състоянието на компонент от даден възел), система за електронен мониторинг и препоръки за поддържане на оптимална техническа готовност на машината.

• Обслужване – включва всички сервизни дейности по договор „Инспекция+”, но вместо годишни, прегледите тук са периодични, според инструкциите на завода производител за експлоатация и поддръжка на машината, като са добавени трудът и компонентите (части, филтри и флуиди) за тях, както и познаването на сервизната история на оборудването.

 Обслужване и ремонт – тук се добавят и трудът и частите за ремонт. За да се гарантира техническата готовност на оборудването, превантивно след изтичане на определени часове се сменят части и консумативи на машината. Така този договор за поддръжка свежда до минимум рискът от престои поради повреда.