Изпрати Запитване

Цели

 

•  Прогресивно развиване на дейността на „Елтрак България” и
   съпътстващо изграждане на силен екип от експерти за предлаганите от
   компанията продукти и услуги.
•  Съответстващо подобряване на организацията на търговската
   и сервизната дейност и непрекъснато повишаване на ефективността им.
•  Търсене на нови лостове за увеличаване на пазарния дял на „Елтрак
    България”
.
•  Подобряване на осведомеността за клиентите, пазара и конкуренцията
   чрез маркетинговата система.
•  Оптимизиране на бизнес процесите и необходимите за тях ресурси.
•  Постигане на висока степен на гъвкавост и адаптивност към особеностите, предпочитанията и развитието на пазара.
   •  Постигане на адекватни за българския пазар условия от фирмите доставчици на „Елтрак България”.
   •  Изграждане на положителен имидж и високо ниво на познаваемост на „Елтрак България”.
   •  Поддържане на имиджа на марката Caterpillar и налагане на представата, че тя не е недостижимо скъпа за клиента. 
   •  Изграждане на положителен имидж и високо ниво на познаваемост за новоприсъединените марки.
   •  Разширяване на дилърската мрежа на „Елтрак България” в страната.