Изпрати Запитване

Мисия

Мисията на „Елтрак България” като търговска организация е постигането на положителен резултат чрез представителството на утвърдени в световен мащаб марки на високотехнологични, висококачествени и напредничави индустриални продукти. Със своята дейност компанията допринася за професионализма на своите корпоративни клиенти, за развитието, ефективността и конкурентоспобността на техния бизнес. Чрез съпътстващата си верига от услуги на входа, изхода и по време на процеса на продажба „Елтрак България” предоставя гъвкави 360-градусови решения на клиентите си.