Качество и надеждност на по-високо ниво

07 декември 2010

Хидравличните минибагери CAT от новата серия „D” – 303.5D CR, 304D CR, 305D CR и 305.5D CR, са мощни и многофункционални машини с минимален радиус на въртeне. Удобни за работа в ограничени пространства, те извеждат качеството и надеждността на своите предшественици на по-високо ниво. Тези машини постигат завидна производителност, имат подобрена конструкция на бързосменника за работни съоръжения и разполагат с товарочувствителна хидравлика. Двигателите им отговарят на Етап 3A от европейските норми за вредни емисии.

Увеличената широчина на ходовата част при 303.5D CR и 304D CR, както и по-тежките противотежести при 305D CR и 305.5D CR значително подобряват стабилността на машината. Така тя може да повдига по-големи товари, силите на копаене се използват по-ефективно и безопасността и комфортът на оператора са на най-високо ниво. Новият бързосменник (като опция и с хидравлично задействане) е с конструкция, позволяваща много по-добро захващане на работните съоръжения и намаляваща износването при присъединяването им.

Допълнителната хидравлична система (част от стандартното оборудване) е с едноконтурно или двуконтурно действие. Това позволява по-ефективното използване на работните съоръжения независимо дали е необходим еднопосочен хидравличен поток за хидравличен чук, или двупосочен за свредел. Системата е товарочувствителна, с бърза реакция, управлява се с пилотно налягане (т.е. контролните лостове тип „джойстик” се движат с малко усилие). Тези качества допринасят за бързина и оптимален контрол на работните цикли. Усъвършенстваните разпределителни клапани на 305D CR и 305.5D CR дават изключителна прецизност на извършваните операции.