Елтрак България участва в национална конференция за околната среда в минната индустрия

10 юни 2024

 

Като част от своето стратегическо партньорство, Елтрак България и Sandvik SRP Semec взеха участие в националната научно-техническа конференция „Екологични аспекти в минерално-суровинния отрасъл на България“.

Събитието, организирано от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия в България в партньорство с Елаците-Мед АД се проведе в средата на м.май в Етрополе и в него взеха участие повече от 100 участници от водещи минни компании в страната, представители на академичната общност, държавни институции и проектантски организации.

 

На конференцията присъстваха Пламен Стойчев, Управител на Елтрак България, Кристиан Русу, Вицепрезидент Продажби на Sandvik SRP SEMEC за Южна Европа, Близък изток и Общност на независимите държави, Моника Йонеску, Регионален мениджър Балкани на Sandvik SRP SEMEC и Лъчезар Велков, Мениджър продажби трошачни и пресевни машини в Елтрак България.

По време на събитието бе осъществен широк обмен на мнения и иновативни практики в минерално-суровинния отрасъл на България. Обсъдени бяха важни теми свързани с кръговата икономика, устойчивото развитие на отрасъла и екологичните аспектиСпециално внимание бе отделено на перспективите за развитие в компаниите за възобновяемата енергия

По покана на организаторите, Кристиан Русу изнесе изключително интересна презентация на тема Sandvik: Иновации, екология и устойчиви решения за минната индустрия, представяйки иновативните решения на компанията за подобряване устойчивостта и производителността в глобален мащаб.

Всички участници в конференцията за пореден път определиха минерално-суровинния отрасъл на България като най-важния стълб на икономиката, който е в основата на енергийния преход към нисковъглеродна икономика в Европа.