"Елтрак България" е вече сертифицирана по ISO 9001:2008

13 август 2009


Изградената система за управление на качеството на „Елтрак България” е вече сертифицирана и по ISO 9001:2008. Удостоверението покрива търговската и сервизна дейност на компанията за всички предлагани от нея продукти и услуги, както и изградената й материално-техническа база. Приоритети във фирмата остават ориентацията й към потребителите, стремежът към лидерство, непрекъснатото усъвършенстване на вътрешните процеси, ангажираността на всеки от колектива с качеството и изследването на задоволството на клиентите.

Освен официално признание за постигнатата организация и ниво на обслужване на „Елтрак България”, сертификатът по ISO 9001:2008 е и гаранция за дългосрочното обвързване на компанията с принципите и изискванията на този стандарт.