За най-ефективно управление на машинопарка

05 септември 2018

И най-добрата марка машини не може да мине без сервиз и следпродажбени услуги. Тяхното високо ниво, добавено към нивото на бранд като Caterpillar, отличава машините спрямо останалите предложения на пазара и изпълва изцяло смисъла на понятия като надеждност и доверие


Оползотворяването на пълния ресурс и капацитет на машините, както и намаляването на престоите и тяхното времетраене до минимум изискват три неща: надеждна информация за състоянието на техниката, правилна грижа за нея и специално отношение и подкрепа от доставчика. Елтрак България, официалният представител на Caterpillar, предлага всичко това в три пакета от услуги, към които добавя и нещо наистина много полезно. 

Постоянна информираност

Информацията е ключов момент при вземането на всяко управленско решение. Ето защо Елтрак България предлага достъп до информация за машините Caterpillar, притежавани от всеки клиент, по всяко време и на всякакво устройство. Услугите в Пакет 1 включват достъп до платформата My.Cat.Com, чрез която клиентите могат да насрочват планова поддръжка, да проверяват частите или сервизната история на машината, да управляват своите поръчки за сервиз и резервни части, да преглеждат резултатите от S.O.S анализа на течностите и т.н. (виж всички подробности в предишния бр. 3/2018 г.) Освен това Пакет 1 включва също и абонамент за Cat Daily. Това е допълнителна функционалност в My.Cat.Com, която осигурява информация за отработените моточасове, местонахождението на машините, неблагоприятни събития и нивото им на сериозност, преглед на часовете на престой/работа, преглед на разхода на гориво др. подобни (виж повече в бр. 3/2018 г.).

 

Правилна грижа за машините

От своя страна Пакет 2 включва услугите от Пакет 1, но освен с информация, важна за вземането на управленски решения, чрез Пакет 2 клиентите могат да се възползват и от всички предимства на новата услуга Мониторинг на състоянието на машините (МС). Тя представлява ефективен начин за ръководителите на машинопаркове да „чуват“ по-отблизо това, което машините могат да им „кажат“ за собственото си състояние. Благодарение на него се получава ценна информация за случващото се вътре в тях и те могат да бъдат поддържани в добро „здраве“.

Използването на съчетание от елементи на МС, включително електронни данни чрез Мy.Cat.Com, анализ на флуидите (S.O.S проби) и на условията на работната площадка, помага на ръководителите точно да проследяват нуждата от евентуални ремонти. Крайната цел на МС е да помогне да се планират престоите за поддръжка в зависимост от действителното състояние на оборудването, вместо във вид на фиксиран график. Така наречената „Поддръжка, базирана на състоянието“ помага за постигане на максимална производителност и експлоатация на машините през целия им жизнен цикъл при възможно най-ниски разходи за обслужване, независимо от условията и вида на работата.

 

Повече време за същинския бизнес

Основната дейност на строителните компании е да се занимават със строителство, а на кариерите - добив и преработка на инертни материали. Доверявайки се на услугите на Елтрак България, ръководителите на тези фирми могат да се концентрират повече върху същинския си бизнес. За целта Елтрак България предлага Пакет 3, който включва Пакет 2, но в допълнение осигурява регулярни инспекции от технически консултант на Елтрак България, както и преференциални фиксирани условия за ремонти и поддръжка, под формата на сервизни договори.

Основната цел на договора е да помогне на клиента да увеличи производителността си и да намали разходите си за всеки изкопан или натоварен тон материал. За постигането на тази цел Елтрак България осигурява прецизно планиране и внимателно проследяване на работата и състоянието на техниката. Договорът за сервиз се отличава с голяма гъвкавост и се базира на индивидуален подход към всеки клиент. Например разходите могат да бъдат под формата на фиксирана месечна ставка или да се базират на отработените моточасове, като договорът може да покрива една, няколко или всички машини на клиента. Други предимства на тези договори са предвидимост на разходите, сигурност и спокойствие за ръководителите, полезни препоръки за експлоатацията и поддръжката на техниката, и т.н.

 

Що е то PSSR

PSSR е съкращение от Product Support Sales Representative. С него се означава работата на специалист – професионален консултант на Елтрак България, който прави техническа диагностика на място и дава препоръки и решения на възникнали проблеми с техниката директно на работната площадка. Той извършва прегледи на техниката, например на ходовата част и други агрегати и компоненти. Предлага информация за възможни варианти за поддръжка и ремонт, което позволява на клиента да вземе най-доброто решение относно сервизирането на машините. Той може да предложи и специфичен вариант на решение, което е най-подходящо за конкретната машина за конкретния обект и условията на работа на него. Освен това подпомага ръководителите на машинопаркове в прогнозирането и планирането на основни ремонти на важни агрегати, а и следи за изпълнението и удовлетвореността на клиента на договора. Благодарение на специалиста PSSR ръководителите на фирмите с техника наистина могат да се фокусират върху основната си дейност и да поверят грижата за „здравето“ на машините си на консултанта на Елтрак България, който има ангажимент те да бъдат винаги във върхово работно и техническо състояние.

  • София
  • Варна
  • Бургас
  • Стара Загора