Колесните багери и колесните манипулатори на материали Cat® получиха сертификат "СИН АНГЕЛ" за опазване на околната среда

02 декември 2016
Сертификатът "Син ангел" е награда за опазване на околната среда, която се присъжда с одобрението на Федералната агенция по околна среда и Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия и с която се отличават продукти, защитаващи хората и околната среда чрез намаляване на шума и вредните емисии. Колесните багери M318F, M320F и M322F и манипулаторите на материали MH3022 и MH3024 на Cat® получиха престижното отличие като признание за усилията, влагани от Caterpillar в опазването на околната среда. Колесните товарачи Cat 906M, 907M, 908M, 926M, 930M и 938M също са носители на сертификата "Син ангел".

Сертификат "Син ангел"

Във връзка със сертификата "Син ангел" моделите на Cat бяха подложени на тестове за звуковите и емисионните нива в категория строителна техника, които бяха проведени от RAL GmbH – немският Институт за оценка и сертифициране на качеството. Присъждането на знака "Син ангел" се извършва въз основа на методологията, предвидена от нормативната уредба, като същевременно отразява прилагането на авангардни технологии за намаляване на емисиите на отработени газове, частици и шум. Изискванията и нормите при тестовете са по-строги от нормите на Европейския съюз. Досега Caterpillar е единственият производител, получили сертификат "Син ангел" в категорията строителна техника.  

Cat серия F

При проектирането на колесните багери и манипулаторите на материали от серия F, Caterpillar взе предвид мненията и на експертите, и на потребителите – хората, които използват тази техника всеки ден и знаят от личен опит кои характеристики са важни. Съображенията за безопасност и екологичност бяха определени като ключови за осигуряване не само на изключителна производителност, каквато потребителите очакват от продуктите на Cat, но и на добавена стойност. Наред с това тези нови модели се отличават с ниски експлоатационни разходи, лесно управление, лесна поддръжка и удобно операторско място.

 Колесните багери от серия F и манипулаторите на материали MH3022 и MH3024 са оборудвани с двигател Cat C7.1 ACERTTM, който покрива изискванията на емисионните стандарти EU Stage IV и U.S. EPA Tier 4 Final. Двигателят е интегриран със система за последваща обработка на емисиите, която не изисква намесата на оператора и функционира без прекъсване на работата.

Екологичен фактор

Екологичните съображения придобиват ключово значение в съвременния свят за изграждането на едно по-устойчиво бъдеще. Все по-често градове и държави въвеждат ограничения за достъпа на техника въз основа на нивата на шум и вредни емисии. Знакът "Син ангел" може да се превърне във важен фактор за потребителите, които работят в такива зони, и представлява най-добрата гаранция, че потребителите ще бъдат добре оборудвани, за да поемат такава задача със своята техника Cat.