"Елтрак България" поднови с още три години сертификата си по ISO 9001:2008

17 октомври 2012
"Елтрак България" премина без нито една забележка от страна на одиторите ресертификационния одит на изградената си система за управление на качеството, която през 2009 г. беше сертифицирана и по ISO 9001:2008. Удостоверението покрива търговската и сервизна дейност на компанията за всички предлагани от нея продукти и услуги, както и изградената й материално-техническа база.

И занапред "Елтрак България" ще остане концентрирана върху политиката си за стабилност и пазарно лидерство, запазване и развитие на екипа си от професионалисти и тяхната непрекъсната обвързаност с качеството и усъвършенстването на вътрешните процеси. Изследването на задоволството на клиентите също остава приоритет за компанията. Проучванията за 2012 г. показват, че около 93% от запитаните смятат машините Caterpillar за много по-качествени от тези на конкуренцията, 80% са на мнение, че сервизните услуги на "Елтрак" са също с по-високо качество от стандартното за индустрията, 96% са изказали становище, че обслужването при покупката на резервни части е отново над средното за бранша ниво. Компетентността на търговските служители на компанията отново е оценена като много висока от 90% от клиентите, а на сервизните механици - от 84%.