Изпрати Запитване

София 1331
бул. "Европа" № 439
(срещу МЕТРО 2)
тел: 02/8183000


Национален телефон
0700 148 48


Продажби на машини
телефон: 02 8183036
мобилен: 0896 704831
факс:  02 8083131
e-mail: sstanev@eltrakbulgaria.com

Продажби на генератори
телефон: 02 8083181
мобилен: 0894 668044
факс:  02 8083131
е-mail: tspassov@eltrakbulgaria.com

Продажби на кари
телефон: 02 818 30 03
мобилен: 0896 704 831 
факс:  02 808 31 31
e-mail: sstanev@eltrakbulgaria.com

Продажби на резервни части
телефон: 02 8083200
факс:  02 8083060
е-мail: partsSF@eltrakbulgaria.com

Гаранционни и сервизни услуги
телефон: 0700 148 48
факс:  02 8083061
е-mail: serviceSF@eltrakbulgaria.com

Свързаност и телеметрия 
телефон: 02 8083200
факс:  02 8083061
е-mail: connect@eltrakbulgaria.com

Сервизни договори 
телефон: 02 8083200
факс:  02 8083061
е-mail: CVA@eltrakbulgaria.com

Счетоводство 
телефон: 02 8183011
факс:   02 8083070
е-mail: gmitev@eltrakbulgaria.com