Изпрати Запитване

София 1331
бул. "Европа" № 439
(срещу МЕТРО 2)
тел: 02/8183000


Национален телефон
0700 148 48


Продажби на машини
телефон:   02 8183036
мобилен:  0896 704831
факс:         02 8083131
e-mail:   sstanev@eltrakbulgaria.com

Продажби на генератори
телефон:   02 8083181
мобилен:  0894 668044
факс:         02 8083131
е-mail:  tspassov@eltrakbulgaria.com

Продажби на кари
телефон:  02 818 30 03
мобилен:  0896 704 831 
факс:      02 808 31 31
e-mail:  sstanev@eltrakbulgaria.com

Продажби на резервни части
телефон:   02 8083201, 8083202
факс:          02 8083060
е-мail:   mdonev@eltrakbulgaria.com

Гаранционни и сервизни услуги
телефон:  0700 148 48
факс:         02 8083061
е-mail:  egeorgiev@eltrakbulgaria.com

Счетоводство
телефон: 02 8183011
факс:        02 8083070
e-mail:  gmitev@eltrakbulgaria.com

Онлайн поръчки на части - В2В
телефон:   02 8183030
мобилен:     0894 668 053
е-mail:   istefanova@eltrakbulgaria.com

Продажби - Cat Connect, VisionLink, My.Cat.Com
телефон:   02 8183029, 02 8083202
мобилен:     0879 066 242, 0893 628 412
е-mail:   vatanassov@eltrakbulgaria.com