Изпрати Запитване

Пресевни кофи

Пресевните кофи МВ разполагат с най-голяма пресевна повърхност на пазара за единица тегло на оборудването. Те са проектирани да се адаптират към всякакви видове машини и са оборудвани със сменяеми модулни сита, за да отговарят на различните изисквания за пресяване. Конструирани са да загребват материала с лекота с конусовиден кош за оптимизиране на проивзодителността. Пресевните кофи имат и вградена система за контрол на натоварването и защита на коша.
Модел

Тегло (т)

Работен обем
(куб.м)
Налягане/Обратно налягане
(бар)

Хидравличен дебит (л/мин.)

МВ-LS140
0,45
0,40 130
40
MB-LS170
1,35 1,10 150 60
MB-LS220 S2
1,80 2,40 220 120
MB-S10 S4
0,39 0,32 130 40
MB-S14 S4
1,10 1,10 150 60
MB-S18 S4
2,00 2,40 200
120
MB-S23
3,75 4,30 320 160

АКСЕСОАРИ:

  • Прикачни плочи
  • Сепаратор за желязо
  • Брояч на работните часове
  • Комплект за намаляване на отделения прах
  • Удължена гаранция GOLD 24
  • Комплект с препоръчани резервни части
  • Комплект за защита на коша