Изпрати Запитване

S·O·S Сервиз

Включването в програмата S•O•S Services ще ви даде възможност да си настроите рутинен интервал за взимане на проби и да си създадете тенденция на данните във времето. Тази тенденция ще ви позволи да сравнявате историята на извадките и по-лесно да установите отклонения от нормалната тенденция. Това следователно добавя стойност към процеса на интерпретиране на данни с по-значими препоръки и препоръчани действия.

 

Видео