Изпрати Запитване

Масла и антифриз Cat

Маслата Cat® са специално разработени за пълноценна работа и дълъг живот на машините и двигателите Caterpillar. Те осигуряват безкомпромисна защита на различните системи на оборудването на марката. За целта са преминали множество тестове в реални и симулирани условия, при които експлоатационните показатели на тези флуиди се запазват постоянно високи. Маслата Cat надвишават изискванията на промишлените стандарти и се развиват успоредно с промените в конструкцията на машините и двигателите.

 

  • Двигателните масла Cat DEO удължават живота на дизелови­те двигатели, включително и на тези с технологията ACERT. Стандартно са използвани при всички завод­ски Сat машини. Когато са съчетани със S∙O∙S услугата на Caterpillar, интервалът им на смяна може да достиг­не 500 моточаса. Освен това те покриват и последните спецификации за бензиновите двигатели.

 

  • Хидравличното масло Cat HYDO Advanced 10 е ре­волюционна разработка на Caterpillar. То балансирано комбинира висококачествени приставки и специално подбрани базови масла. Интервалът му на смяна е зна­чително по-дълъг и достига до 6000 моточаса при из­ползването на S∙O∙S услугата на Caterpillar, а защита­та му срещу износване и корозия е изключителна. Cat HYDO Advanced 10 се филтрира по-лесно, по-бързо освобождава въздуха, запазва качествата си в по-ши­рок температурен диапазон и предлага елегантен на­чин за справяне с водното замърсяване.

 

  • Трансмисионните масла Cat ТDТO удължават живо­та на фрикционните дискове с до 45% и осигуряват от­лични експлоатационни параметри на зъбните колела и лагерите. Разработени са като интегрална част на сило­вите трансмисии с превключване, спирачните системи, работещи в маслена вана и хидростатичните системи на машините Caterpillar.

 

  • Маслата за двигателни мостове и крайни предавки Cat FDAO и Cat MTO намаляват разхо­дите за поддръжка, осигурявайки висока износоустойчивост на дисковете и системите, работе­щи в маслена вана. Могат да се използват и при ниски температури, достигащи дори до -25°C. Те са с висока термична стабилност и устойчивост срещу окисляване, което ги приспособява към трудните експлоатационни условия. Маслото Cat за зъбни предавки Cat GO позволява работа при екстремни налягания. Стабилно е при високи и ниски температури, а значителната му устой­чивост срещу окисляване намалява отлаганията и износването на зъбните предавки и лагерите.

 

  • S∙O∙S - ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ Защитете своите инвестиции със S∙O∙S-анализа на маслото. Тази система на Caterpillar е идеален инструмент за диагностика на вашето оборудване и за откриване на потенциални проблеми още преди да са се проявили и да са предизвикали сериозни, скъпоструващи повреди и извънпланови престои на техниката ви.

 

  • Антифризът Cat ELC е разработен, тестван и одобрен от Caterpillar и е съобразен със същите високи стандарти, на които отговарят и всички оригинални части Cat. С него фабрично са заредени охлаждащите системи на всички машини Caterpillar; Cat ELC елиминира необходимостта от допълнителни добавки, удължава интервала за смяна на охлаждащата течност и редуцира изискванията при третирането й като отпадък. Така той води до намаляване на разходите с цели 500% в сравнение с конвенционалните антифризи; Високата степен на защита на металните елементи при Cat ELC се дължи на комбинацията от модерна технология и инхибитори за корозията (добавки на базата на органични киселини - монокарбоксилати и дикарбоксилати - за постигане на максимална защита на металите, като мед, месинг, калай, стомана, чугун и алуминий); Добваката за антифрин Саt запазва качествата на Cat ELC до 1 000 000 км, или 12 000 моточаса.