Изпрати Запитване

Cat® COMPACT

Технологиите Cat® COMPACT комбинират усъвършенствани функции за измерване и насочване на машината, които осигуряват постигане на желаното компактиране на почвата с по-голяма равномерност за по-малко време и на по-ниска цена.

Технологиите CAT COMPACT включват хардуерни компоненти, като например датчици, плюс софтуер, който следи процеса на компактиране.

  • Функцията Intelligent Compaction измерва относителната твърдост на материала по време на процеса на компактиране, а не абсолютните параметри на почвата (напр. плътност). 

  • Показванията в кабината показват кога компактирането е достигнало целевите стойности.

  • Опцията за GPS картографиране позволява на операторите да виждат в кои зони по колко хода са направили.

  • Предлага се като стандартно оборудване за нови асфалтови и почвени валяци Cat, като допълнително оборудване, монтирано от дилъра, или като система за дооборудване на машини на други производители.

Каква полза ми носи това?

Технологиите Cat COMPACT осигуряват измерване на компактирането в движение, документиране и отчитане в приложения за асфалтиране и компактиране на терени. И двете приложения са съвместими с опцията за картографиране. 

Технологиите COMPACT за асфалтови валяци предоставят на операторите незабавна обратна информация, за да им помогнат да постигат резултати с неизменни параметри, най-високо качество и максимална ефективност. 

Технологиите COMPACT за почвени валяци предоставят на операторите незабавна обратна информация, за да им помогнат да постигат резултати с неизменни параметри и максимална ефективност. Също така те позволяват идентифициране на скрити почвени проблеми, които могат да повлияят на качеството на компактирането. 

Функцията "Отчет за съответствие" използва 3D картографираща система (опция), която картографира измерванията според точното местоположение на машината.

Как да се възползвам от технологиите Cat® COMPACT?

Напълно интегрираните технологии Cat COMPACT са фабрично вградени в новото оборудване Cat. Някои технологии могат да бъдат допълнително монтирани на определени машини Cat.