Изпрати Запитване

Cat® PAYLOAD

Технологиите Cat® PAYLOAD дават незабавна информация на операторите на товарещото оборудване, която им помага да натоварват прецизно точното количество материал всеки път, като оптимизират работата и намаляват износването и повреждането на самосвалите. Наред с това те позволяват на мениджърите да следят с прецизност почасовото и дневното изпълнение на работата, като наблюдават движението на материала в реално време.

Cat PAYLOAD включва хардуерни компоненти, като например датчици, модули за електронно управление и дисплеи, плюс софтуер, който изчислява теглото на полезния товар и свързаните с него данни. 

 • Дисплеите в кабината показват теглото на товара в кофите и самосвалите, броя на натоварени самосвали, движението на материала, производителността и горивната ефективност.
 • Технологиите Cat PAYLOAD за товарещо и извозващо оборудване включват също индикаторни светлини за товара и външни информационни дисплеи, които показват на оператора на товарача състоянието на товара.
 • Предлагат за избрани колесни товарачи, съчленени и извъншосейни самосвали, багери и колесни скрепери Cat.

Каква полза ми носи това?

Технологиите Cat PAYLOAD осигуряват претегляне на товара в движение, чрез което помагат на операторите да прецизират товарите всеки път. Системата позволява претеглянето на товара да става от кабината, което помага на операторите да работят по-продуктивно. 

Операторите могат да следят теглото на товара в реално време на монитора в кабината и да знаят точно колко материал има в кофата и в самосвала при всеки ход. Пълната интеграция със системите на машината и монитора в кабината осигурява прецизно бордово претегляне с лесен и интуитивен контрол. 

Оптимизиране на работата

 • Операторите на товарещо и извозващо оборудване могат да следят дневната производителност от кабината с бърз достъп до данни за теглата на товарите, броя натоварени самосвали и работни цикли и дневни сумарни стойности.
 • Предотвратяване на претоварване, недотоварване и неправилно натоварване. Когато операторите прецизират правилно количеството от съответния материал във всеки самосвал, се постига по-висока обща производителност и правилният материал се премества на правилното място от първия път.
 • Предотвратяването на претоварването също така намалява износването и повреждането на самосвалите, което спестява разходи за сервиз, ремонт и гуми, като същевременно помага да се удължи експлоатационния живот на самосвала.

Наблюдение и управление на производството

 • Ако системата е комбинирана с технологии LINK, мениджърите могат да следят дневния производствен тонаж и броя натоварени самосвали, както и да получават бърз достъп до ключови показатели за производителността, като например тона/час и тона/изразходвано гориво.
 • PAYLOAD работи с технологиите LINK и за да даде възможност на мениджърите да следят колко и какви материали са били преместени на определени места или преместени в и от работната площадка или кариерата. 

Изчерпателната отчетност ви помага да определите най-добрите начини за управление на дейността си с цел постигане на максимална ефективност, производителност и рентабилност. Отчетността включва:

 • Производствен тонаж по вид на материала, идентификационен номер на камиона и идентификационен номер на оператора
 • Производителност – тона/час
 • Ефективност – тона/галона гориво
 • Брой цикли, цикли/час, тона/цикъл

Как да се възползвам от технологиите PAYLOAD?

Технологиите Cat PAYLOAD се предлагат фабрично монтирани в нови машини Cat или като допълнително оборудване, монтирано от Елтрак България.

Ние можем да ви помогнем в избора на правилните технологии, да извършим монтажа, ако е необходимо, и да обучим хората ви, за да ви помогнем да постигнете възможно най-добрата възвращаемост на инвестициите си.