Изпрати Запитване

Cat® GRADE

Технологиите Cat GRADE включват хардуерни компоненти, като например датчици и управляващи елементи, както и софтуер, който проследява местоположенията на машините, като записва и предава реални данни за профила, наклона и нивото на уплътняване на терена. 

Технологиите GRADE автоматизират редица машинни функции, които опростяват и подобряват работата на различни земекопни и пътностроителни машини.

Каква полза ми носи това?

Технологиите Cat GRADE ви дават предимство. Вашите конкуренти са обиграни и интелигентни. Не позволявайте да вземат инициативата в технологиите за профилиране на терени. Тези технологии – достъпни за различни бюджети и нужди – осигуряват насочване на машината, автоматизирани функции и ценни предимства на работната площадка.

Използвайте технологиите Cat GRADE със своите профилиращи машини и ще можете да:

 • Постигате желания профил с по-малко ходове, с което да подобрите с до 50% ефективността на работа
 • Подобрите ефективността на преместване на материала
 • Премествате материала правилно още от първия път, като минимизирате скъпите коригиращи операции
 • Подобрите точността на профилиране и компактиране на терена
 • Намалите експлоатационните разходи, нуждите от измервания и консумацията на гориво
 • Държите хората на безопасно разстояние от терена и изкопите
 • Подобрите производителността на операторите и намалите нуждите от обучение
 • Осигурите доказателства за съответствие със стандартите за компактиране на терена

Технологии Cat GRADE

Технологиите Cat GRADE включват редица системи (като например 2D или 3D, лазерни или GNSS), за да удовлеторят специфични приложения и бюджети. 

Дисплеят в кабината насочва операторите и им помага да постигнат желания профил по-бързо и по-точно – без коригиращи операции – при грубо, фино и финално профилиране. При някои машини насочването може да включва функции за автоматично управление, които намаляват усилията на оператора и подобряват ефективността на работа.

Cat GRADE с Cross Slope –  (автогрейдери) опростява управлението на машината, намалява умората и елиминира отклоненията в проектните спецификации при профилиране на пътища. Идеален за профилиране на дълги разстояния без инфраструктура. Може да се комбинира със звукови, лазерни, GNSS или UTS технологии. 

 • До 50% подобрение на ефективността при профилиране на пътища

Cat GRADE с Depth and Slope – (багери) 2D системи само с индикация, които използват датчици за позиция на хидравличните цилиндри, както и датчици на шарнирите на носача и на стрелата. Системата изчислява позицията спрямо външна референтна точка, като например лата или колчета. 

 • До 35% подобрение на производителността при прокопаване на канали и фундиране

Cat GRADE с Assist – (избани багери) полуавтономна система за контрол на профилирането, автоматизираща движенията на стрелата и кофата. Когато кофата достигне зададената дълбочина, системата автоматично се придържа към това ниво и осигурява равно дъно. 

 • Постигайте профила до 45% по-бързо при прокопаване на канали или всяка работа, изискваща равно дъно

Cat GRADE със Slope Assist – (булдозери) автоматично поддържа зададените ъгли на греблото. Насочването на оператора и автоматичното управление на греблото помагат на операторите да постигат равномерен профил с по-малко ходове и с по-висока точност. 

 • До 68% по-добро качество на при фино и финално профилиране дори за оператор с по-малко опит

Cat GRADE със Slope – (асфалтополагачи и асфалтови фрези) различни типове датчици се комбинират за контрол на височината при асфалтополагащи машини и асфалтови фрези. Приложения: Полагане на асфалт, фрезоване на асфалт и бетон.

 • Изключителна ефективност при повдигане на външната част на пътя в завой с диапазон от приблизително 10%