Изпрати Запитване

New Vision Link

Технологиите New Vision Link® осигуряват значителни подобрения по отношение на работната ефективност, експлоатационните разходи и безопасността. Наред с това те допринасят за по-добрите финансови резултати, като напълно свързват вашите активи и работни площадки.


Услугите New Vision Link осигуряват необходимата информация, консултации и партньорство, за да можете да се възползвате максимално от ценните данни от машините, да управлявате по-ефективно оборудването и работните площадки и да подобрите конкурентните си предимства.

Ние от Елтрак България можем да ви помогнем в избора на правилните технологии, да извършим монтажа, ако е необходимо, да обучим хората ви и да ви помогнем да постигнете възможно най-добрата възвращаемост на инвестициите си.