Сервизни програми

„Елтрак България” предлага и програмите на Caterpillar за редуциране на оперативните разходи за поддръжка на машините – CAT Reman (възстановени резервни части) и Classic parts (нови части за над 15-годишно оборудване).

В основата на програмата CAT Reman е процесът на възстановяване на резервните части. Извършван в заводите на Caterpillar при същите условия, процедури за качество и технологии, с които се произвеждат новите части, той връща „жизнените сили” на продукта в края на експлоатационния му период. „Елтрак България” изпраща до CAT износената част на клиента (преди тя да бъде повредена безвъзвратно), откъдето я заменят с възстановена такава. Нейната цена е толкова по-ниска, колкото е по-добро състоянието на старата, а гаранцията й е като на нова част. „CAT Reman” щади и околната среда, намалявайки отпадъците и изразходването на земните ресурси.

Програмата Classic Parts е насочена към собствениците на над 15-годишно CAT оборудване. Тя минимизира техните разходи за ремонт и премахва риска от ползването на неоригинални части. Всички, включени в нея продукти, са на възможно най-ниска цена (дори в сравнение с възстановените такива), въпреки че са новопроизведени. „Classic Parts” резервните части ползват стандартната CAT гаранция, защото са анализирани и одобрени от инженерите на Caterpillar. Максималната им продължителност на живот е по-къса в сравнение с тази на новите части, защото са насочени към машините в края на експлоатационния им период. Тези части отговарят на всички стандарти на машиностроителната индустрия, а качеството им значително надвишава това на неоригиналните части на пазара.