Продукти

Машини CAT

Производствената гама на Caterpillar - най-големият в света производител на строителна и минна техника, наброява над 300 модела машини.

Работни съоръжения

Caterpillar разработи широка гама от работни съоръжения, за да увеличи функционалността на своите машини и да разшири обсега им на приложение.

Генератори CAT

Гамата от дизелови и газови генератори на Caterpillar включва модели от сериите OLYMPIAN с мощност от 9.8 до 700 kVA и CAT с мощност от 450 до 13000 kVA.

Двигатели CAT

Гамата от дизелови и газови генератори на Caterpillar включва модели от сериите OLYMPIAN с мощност от 9.8 до 700 kVA и CAT с мощност от 450 до 13000 kVA.

Подемно-транспортна техника

Карите CAT включват мотокари (дизелови и газови), електрокари и складова техника (транспалетни колички, стакери, ордер пикъри, търет траци и ричтраци).

Микромрежи

Елтрак България предлага широка гама продукти и системи на световния лидер на соларна енергия Caterpillar.

Cat® Connect

Технологиите Cat® Connect осигуряват значителни подобрения по отношение на работната ефективност, експлоатационните разходи и безопасността.