Cat® Connect

Технологиите Cat® Connect осигуряват значителни подобрения по отношение на работната ефективност, експлоатационните разходи и безопасността. Наред с това те допринасят за по-добрите финансови резултати, като напълно свързват вашите активи и работни площадки.

Услугите Cat Connect осигуряват необходимата информация, консултации и партньорство, за да можете да се възползвате максимално от ценните данни от машините, да управлявате по-ефективно оборудването и работните площадки и да подобрите конкурентните си предимства.

Ние от Елтрак България можем да ви помогнем в избора на правилните технологии, да извършим монтажа, ако е необходимо, да обучим хората ви и да ви помогнем да постигнете възможно най-добрата възвращаемост на инвестициите си.

Cat® LINK

Технологиите Cat® LINK свързват вашите активи на работните площадки, за да предоставят точна и навременна информация, която може да повиши ефективността и да намали разходите във вашата компания. Те включват хардуер и софтуер, които събират, предават и анализират данните от всички видове активи.

Cat® GRADE

Технологиите Cat GRADE включват хардуерни компоненти, като например датчици и управляващи елементи, както и софтуер, който проследява местоположенията на машините, като записва и предава реални данни за профила, наклона и нивото на уплътняване на терена. 

Cat® PAYLOAD

Технологиите Cat® PAYLOAD дават незабавна информация на операторите на товарещото оборудване, която им помага да натоварват прецизно точното количество материал всеки път, като оптимизират работата и намаляват износването и повреждането на самосвалите.

Cat® COMPACT

Технологиите Cat® COMPACT комбинират усъвършенствани функции за измерване и насочване на машината, които осигуряват постигане на желаното компактиране на почвата с по-голяма равномерност за по-малко време и на по-ниска цена.