Машини CAT

Елтрак България предлага пълната гама от машини CAT, която се състои от над 300 модела. Ако се нуждаете от високопроизводително и надеждно оборудване в областта на строителството на сгради и пътища, минно-добивната промишленост, селското стопанство, разрушителните операции или обработката на отпадъци, ние ще Ви помогнем да направите правилния избор.

Видеоматериал за Caterpillar.

Производствена гама на Caterpillar, 2015

Производствена гама на машини, двигатели и работни съоръжения CATERPILLAR.